Website www.daihoctaynguyen.net . Được xây dựng , dựa trên tiêu chí . Giúp quy hợp học sinh – sinh viên Trường Đại Học Tây Nguyên . Và hướng học sinh – sinh viên vào sự phát triển học tập tốt hơn . Và tạo 1 môi trường giao lưu , học hỏi và chia sẻ kiến thức .


Có rất nhiều thắc mắc và các câu hỏi muốn được hiểu rõ . Hay đem ra làm đề tài bạn luận , để giải quyết . Chúng tôi xây dựng cộng đồng này , để tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của toàn thể học sinh – sinh viên Trường Đại Học Tây Nguyên .


Mỗi thông tin nhà trường đưa ra . Hay là đăng tải trên website http://www.ttn.edu.vn/tnu/index.php . Mà rất nhiều học sinh – sinh viên vẫn còn chưa hiểu và chưa rõ . Cho nên chúng tôi đã xây dựng 1 trang facebook . Mang tên là “ Nhóm Trường Đại Học Tây Nguyên “ để cho tất cả các học sinh sinh viên có thể cùng nhau bàn luận các vấn đề từ nhà trường đưa ra . Vì vậy ai chưa tham gia “ Nhóm Trường Đại Học Tây Nguyên “ thì hãy tham gia ngay từ bây giờ , theo địa chỉ sau : https://www.facebook.com/groups/nhomtruongdaihoctaynguyen/


Khi các sinh viên đã tốt nghiệp và ra đã trường . Nhưng khi những sinh viên này ra trường thì đã tích lũy và cho mình được rất nhiều vốn “ tài liệu , đề thi , bài giảng , đề cương , đề tài , tiểu luận , luân văn .v.v. “ liên quan đến ngành học của mình . Thì lại không biết chia sẻ ở đâu . Như vậy , thật là đáng tiếc cho các em sinh viên khóa sau . Đang phải khổ cực tìm kiếm cho công việc học tập của mình được tốt hơn . Cho nên chúng tôi đã xây dựng ra 1 danh sách các nhóm facebook ngành học tại “ Trường Đại Học Tây Nguyên “ để cho các sinh viên học ngành nào thì tham gia vào ngành đó . Để chia sẻ cho nhau những tài liệu hay bổ ích . Cùng tham gia bình luận và giải các câu hỏi khó trong chuyên ngành của mình . Không những vậy các sinh viên , cũng có thể chia sẻ những bức ảnh lớp của mình cho các em khóa sau được biết . Và rất nhiều điều khác nữa .v.v. Cho nên các sinh viên đang học và đã từng học tại “ Trường Đại Học Tây Nguyên “ hãy tham gia vào đúng ngành của mình theo các địa chỉ sau :

1. Giáo dục Tiểu học - ĐHTN

2. Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jrai - ĐHTN

3. Sư phạm Toán - ĐHTN

4. Sư phạm Lý - ĐHTN

5. Sư phạm Hoá học - ĐHTN

6. Triết học - ĐHTN

7. Kinh tế - ĐHTN

8. Quản trị kinh doanh - ĐHTN

9. Tài chính ngân hàng - ĐHTN

10. Kế toán - ĐHTN

11. Công nghệ Thông tin - ĐHTN

12. Công nghệ kỹ thuật Môi trường - ĐHTN

13. Công nghệ sau thu hoạch - ĐHTN

14. Kinh tế nông nghiệp - ĐHTN

15. Quản lý đất đai - ĐHTN

16. Sư phạm Sinh học - ĐHTN

17. Sinh học - ĐHTN

18. Công nghệ Sinh học - ĐHTN

19. Chăn nuôi - ĐHTN

20. Khoa học Cây trồng - ĐHTN

21. Bảo vệ thực vật - ĐHTN

22. Lâm sinh - ĐHTN

23. Quản lý tài nguyên rừng - ĐHTN

24. Thú y - ĐHTN

25. Y đa khoa - ĐHTN

26. Điều dưỡng - ĐHTN

27. Giáo dục chính trị - ĐHTN

28. Sư phạm Ngữ văn - ĐHTN

29. Văn học - ĐHTN

30. Sư phạm Tiếng Anh - ĐHTN

31. Ngôn Ngữ Anh - ĐHTN

32. Giáo dục Mầm non - ĐHTN

33. Giáo dục thể chất - ĐHTN

34. Xét nghiệm Y học - ĐHTN


Danh sách phát video của chúng tôi trên " www.youtube.com " . xin vui lòng truy cập vào đây , để xem video : https://www.youtube.com/channel/UCnK6kZH5qc7HDCBgVHdt6Bw/playlists